زیان 6 تومانی «فنفت» به ازای هر سهم

15:50 - 1400/01/25
شرکت صنایع تجهیزات نفت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند پرداخت. در گزارش پیش‌بینی مذکور، زیان 2.4 میلیارد تومانی شرکت در نیمه نخست سال مشاهده می‌شود. این موضوع به زیان 6 تومانی به ازای هر سهم برای «فنفت» منجر شده است؛ در حالی که پیش‌بینی EPS شرکت در 343 ریال گزارش شده است. دلیل اصلی این زیان را باید در هزینه‌‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی آن جستوجو کرد. هر چند بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز ارزشی بیشتر از فروش محصولات را به خود دیده تا «فنفت» زیان ناخالصی را نیز به ثبت برساند.