کمبود عرضه در بازار مس

15:47 - 1400/01/25

بازار مس  با کمبود عرضه در هفت ماه ابتدایی سال روبرو بوده است. بر اساس گزارش گروه مطالعات بین المللی مس ( ICSG) بازار مس تصفیه شده از ابتدای سال جاری میلادی ( دی ماه سال 94) تا پایان ماه جولای (دهم مرداد) با کمبود عرضه ای به میزان 191 هزار تن مواجه بوده که دلیل عمده این این روند ، افزایش ملموس میزان تقاضا از جانب چین به حساب می آید. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل بازار مس تصفیه شده با مازاد عرضه ای به میزان 32 هزار تن روبرو بوده است.

بر طبق این گزارش میزان مصرف جهانی مس تصفیه شده درمدت مذکور با رشدی 4 درصدی به 565 هزار تن رسیده و این در حالی است که نرخ رشد مصرف در چین طی این دوره بالغ بر 9 درصد بوده است.

شایان ذکر است که در روزهای گذشته بانک جهانی نیز در گزارشی بالا بودن سطح تقاضا از سوی چین در بازار  مس را دلیلی بر جلوگیری از افت قیمت این محصول قلمداد کرده بود.

بازار مس  با کمبود عرضه در هفت ماه ابتدایی سال روبرو بوده است. بر اساس گزارش گروه مطالعات بین المللی مس ( ICSG) بازار مس تصفیه شده از ابتدای سال جاری میلادی ( دی ماه سال 94) تا پایان ماه جولای (دهم مرداد) با کمبود عرضه ای به میزان 191 هزار تن مواجه بوده که دلیل عمده این این روند ، افزایش ملموس میزان تقاضا از جانب چین به حساب می آید. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل بازار مس تصفیه شده با مازاد عرضه ای به میزان 32 هزار تن روبرو بوده است.

بر طبق این گزارش میزان مصرف جهانی مس تصفیه شده درمدت مذکور با رشدی 4 درصدی به 565 هزار تن رسیده و این در حالی است که نرخ رشد مصرف در چین طی این دوره بالغ بر 9 درصد بوده است.

شایان ذکر است که در روزهای گذشته بانک جهانی نیز در گزارشی بالا بودن سطح تقاضا از سوی چین در بازار  مس را دلیلی بر جلوگیری از افت قیمت این محصول قلمداد کرده بود.

 

 

.