تفاهم ریلی ایران و اسپانیا

13:42 - 1400/01/25
 یادداشت تفاهم همکاری‌های ریلی بین راه آهن ایران و شرکت دولتی مدیریت زیرساخت راه آهن اسپانیا در زمینه مدیریت ترافیک ریلی و مدرن سازی سیستم های سیگنالینگ و ارتباطات در شبکه حمل ونقل ریلی امضا شد.

این یادداشت تفاهم را نوراله بیرانوند‌؛ معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل راه آهن ایران و فرناندو نیلولاس پویگاری؛ مدیر روابط بین المللی شرکت دولتی مدیریت زیرساخت راه آهن اسپانیا در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران امضا کردند. این یادداشت تفاهم به مدت 3 سال بین دو شرکت ریلی به امضا رسیده و در زمینه مدیریت زیرساخت‌های ریلی ، نگهداری و بازسازی مدرن خطوط و نحوه توزیع ظرفیت حمل و نقل باری و مسافری روی شبکه با انتقال دانش فنی و آموزش‌های مورنیاز برای پرسنل راه آهن همکاری خواهند کرد.

 

 

.