آینده شرکت‌ها با اجرای مرحله دوم  IFRS

13:39 - 1400/01/25
مدیرعامل فرابورس با تشریح آینده شرکت‌های بورسی کشور با اجرای مرحله دوم استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS) می‌گوید: صورت‌های مالی کنونی شرکت‌ها نیز شفاف است؛ ولی زبان مشترک با دنیا ندارد.

مهر: امیر هامونی؛ مدیرعامل فرابورس در خصوص مرحله دوم اجرای اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: موضوع شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها یک رکن است و اگر این شفافیت نباشد، نمی‌توان کار را به خوبی پیش برد؛ البته این صورت‌های مالی، نافی این نیست که گزارش‌های مالی که بر اساس استانداردهای ملی ایران نوشته شده، شفاف نیست و اشکال ندارد.

به گفته هامونی، هم اکنون برای شرکت‌های بزرگ، به کارگیری استانداردهای IFRS و گزارشگری صورت‌های مالی براساس آن، یک الزام است ولی برای شرکت‌های کوچک، بسته به بوجود آمدن شرایط و اینکه می‌خواهند بین المللی شوند و سرمایه گذار خارجی جذب کنند، داوطلبانه می‌تواند گزارش‌های مالی خود را براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تدوین کنند.