مسیر هموار «بالبر» در تحقق پیش‌بینی

13:39 - 1400/01/25
شرکت کابل البرز گزارسی از فعالیت‌های ماه فروردین را ارائه کرد. فروش 53 میلیارد ریالی در این ماه، به رغم افت محسوس، پوشش 64 درصدی فروش بودجه را با گذشت هفت ماه از صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد. بخش اصلی این مهم به فروش بالای شرکت در سه ماهه دوم به واسطه افزایش نرخ و رشد مقدار فروش محصول اصلی رقم خورد.
مسیر هموار «بالبر» در تحقق پیش‌بینی

گزارش فعالیت‌های ماه نخست از سال جاری شرکت، فروشی 53 میلیارد ریالی را در نشان می‌دهد. به این ترتیب مجموع فروش شرکت تا پایان ماه هفتم از سال مالی به 70 میلیارد و 886 میلیون تومان رسید. بر اساس آخرین پیش‌بینی کابل البرز از فروش پایان سال مالی، پوشش 64 درصدی در مبالغ فروش را رصد می‌کنیم. در حالی که در سه ماهه ابتدایی سال مالی، پوشش 19 درصدی فروش از یک سو و بالا بودن بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه‌های مالی و اداری، نهایتا زیان 35 ریالی به ازای هر سهم را در «بالبر» مشاهده کردیم، افزایش فروش شرکت در بازه سه ماهه دوم، تحقق EPS در نیمه نخست سال مالی را به 44 درصد پیش‌بینی‌ها (سود 11 ریالی به ازای هر سهم) مترقی ساخت. به این ترتیب به رغم فروش مذکور در ماه فروردین (که باید موضوع تعطیلات این ماه را نیز در نظر گرفت)، همچنان «بالبر» در فروش محصولات خود، در مقایسه با پیش‌بینی وضعیت خوبی دارد.

در بازه سه ماهه در حالی که فروش کابل‌های مسی (محصول اصلی شرکت با وزن بیش از 97 درصدی در مبالغ درآمدی شرکت) تنها 1369 کیلومتر است، این مهم در انتهای نیمه نخست به 3470 کیلومتر افزایش یافت (رشد 53 درصدی در سه ماهه دوم با فروش بیش از 2100 کیلومتر در این مدت). همچنین در کنار رشد مقدار فروش، به افزایش نرخ فروش نیز در این بازه می‌رسیم. نرخ فروش این محصول در سه ماهه ابتدایی 15 هزار و 360 تومان به ازای هر متر کابل بود که این موضوع در پایان نیمه نخست به نرخ فروش 18 هزار و 690 تومانی افزایش یافت. به این ترتیب افزایش نرخ فروش در سه ماهه دوم، دلیل دیگری در رشد عملکرد آن به حساب می‌آید.

بررسی آخرین پیش‌بینی شرکت و گزارش ماه نخست از سال 96، نشان می‌دهد، برای 5 ماه آتی در این شرکت، با فروشی در مرز 1500 کیلومتری از کابل‌های مسی، «بالبر» به تحقق فروش بودجه خود دست خواهد یافت (میانگین فروش 300 کیلیومتری در هر ماه که شرکت در فروردین و به رقم تعطیلی‌ها، 210 کیلومتر از این محصول را فروخته است). همچنین با در نظر گرفتن فاصله فروش، نرخ فروش این محصول در محدوده 10 هزار و 100 تومانی به ازای هر متر قرار می‌گیرد. با توجه به میانگین نرخ فروش در بازه سه ماهه دوم (20 هزار و 860 تومان به ازای هر متر) و نرخ فروش 23 هزار و 400 تومانی در فروردین، مسیر فروش کابل البرز در تحقق بودجه دشوار به نظر نمی‌رسد و با حفظ شرایط فعلی انتظار تعدیل مثبت در این نماد در گزارشات بعدی خواهد رفت.