تلاش «شیران» برای صعود

13:39 - 1400/01/25
سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران در معاملات امرزو در حالی با رشد بیش از 3 درصدی به انتهای بازار رسید که سطح 400 تومانی، با برتری فشار فروش در معاملات همراه بود.
تلاش «شیران» برای صعود

معاملات در «شیران» با رشد قیمت 3 درصدی و با قیمت 396 تومان به انتهای بازار رسید. در حالی که رشد حداکثری در ساعت ابتدایی این معاملات، قیمت سهم را به 4034 ریال رسانده بود، فشار فروش به از دست رفتن این محدوده منجر شد. بخشی از این فشار فروش به واسطه فروش بیش از 2 میلیونی (خالص فروش) حقوقی‌ها رقم خورد (48 درصد حجم فروش). رفتار حقوقی‌ها در فروش مذکور، در جهتی معکوس با روزهای قبل اتفاق افتاده است. در حالی که پیش‌تر «دنیای بورس» به وضعیت بنیادی مناسب «شیران» در انتهای ماه گذشته اشاره کرد، مسیر صعودی با حضور حقوقی‌ها در معاملات این سهم رصد می‌شود. برتری نسبی خرید این سهامداران از 11 اردیبهشت (پیش از این هم در رفتار نوسانی ابتدای ماه رویت شده است) در این معاملات دیده می‌شود (خرید نزدیک به 6 میلیون سهمی در مقابل فروش 3 میلیونی در این بازه). به این ترتیب چرخش معاملاتی حقوقی‌ها در روز جاری و توجه به محدوده قیمتی 400 تومانی و بازگشت قیمت سهم، باید مورد توجه خریداران قرار گیرد.