ادامه صعود خودرویی‌ها

13:39 - 1400/01/25
روز گذشته و در انتهای بازار شاهد افزایش تقاضای سنگین در نمادهای این گروه بودیم. در معاملات امروز نیز ادامه این موج صعودی قابل رویت است. شاخص این گروه با گذشت ساعت ابتدایی معاملات رشد نزدیک به 4 درصدی را تجربه کرد تا در صدر بازار قرار گیرد؛ در عین حال در برخی نمادها فروکش تقاضا رصد می‌شود.
ادامه صعود خودرویی‌ها

به دنبال شتاب خرید در معاملات روز گذشته این گروه که در انتهای بازار رقم خورد، رشد قیمت خودرویی‌ها را با شروع معاملات روز جاری رویت می‌کنیم. در حالی که پس از افت قیمت‌های اخیر در این گروه، موضع ورود نقدینگی حقیقی‌ها با رسیدن قیمت‌ها به محدوده‌های حمایتی، را به خصوص در روز دو شنبه در نماد «خساپا» رویت کردیم. به این ترتیب پایه‌های رشد قیمت نمادها در معاملات امروز مشخص می‌شود. هر چند حجم عرضه‌ها نیز در برخی نمادها، صف‌های خرید را به عقب رانده و حد رشد قیمتی نمادها را کاهش داده است. باید دید تقاضا در خودرویی‌ها تا انتهای معاملات می‌تواند همانند شروع معاملات برتری قاطعی بر حجم فروش داشته باشد یا خیر.

معاملات در «خساپا» که به صف خرید بیش از 15 میلیون سهمی رسیده بود، با از دست رفتن این صف در مرز 4 درصدی دنبال می‌شود. همچنین این فروکش تقاضا در نمادهایی چون «خکاوه»، «ختوقا»، «خپارس» و «خودرو» نیز دیده می‌شود.