ادامه افت قیمت سنگ آهن صادراتی ایران

13:38 - 1400/01/25
با وجود رشد مختص قیمت سنگ آهن در بازار نقدی چین،  قیمت سنگ آهن صادراتی ایران امرو نیزبه روند رو به افول خود ادامه داد.

رو سه شنبه در بازار نقدی شاخص قیمت سنگ آهن 62 درصد متال بولتن تحت قرارداد کینگدائو با افزایشی 0/6 دلاری به حدود 60/75 دلار رسید.

به گزارش کامودیتی قیمت کنسانتره سنگ آهن 67 درصد ایران در قراردادهای فوب خلیج فارس طی روز چهارشنبه با افتی 0/2 دلاری به 50/1 دلار رسید. قیمت هماتیت (عیار 61/62 درصد) نیز با کاهشی به همین میزان در سطح 22/7 دلار در قرارداد مشابه قرارگرفت.