صف فروش در قندی‌ها

13:38 - 1400/01/25
نمادهای این گروه پس از رشد قیمت‌های بی‌رویه که عبور شاخص این گروه از سقف تاریخی آن را رقم زد، در روزهای اخیر و به دنبال نزول نمادهای بزرگ، همچنان با اقبال سهام‌داران رو به رو شده و مسیر صعودی را طی کردند.
صف فروش در قندی‌ها

در حالی که  پیش‌تر به پر ریسک بودن نمادهای قندی در قیمت‌های کنونی اشاره شده بود، در روز جاری، سناریوی بتای منفی این گروه (صعود نمادهای قندی به دنبال ریزش کلی بازار و ورود نقدینگی به این بخش) نیز نتوانست مانع از افت قیمت‌ها شود. نشانه‌های ریزش احتمالی نمادهای قندی با وجود مثبت بودن شاخص این گروه در تحلیلی گزارش شده بود. نمادهای این گروه به دنبال افزایش تقاضایی که از انتهای اسفند آغاز شد، مسیر صعودی را با شیب تندی طی کردند. به این ترتیب به دنبال افزایش تقاضای سنگین در این گروه «قشکر» با رشد 42 درصدی، «قشهد»، با رشد 51 درصدی، «قصفها» با رشد 82 درصدی، «قمرو» با رشد 81 درصدی، «قلرست» با رشد 57 درصدی، «قنیشا» با رشد 65 درصدی و «قشیر» با رشد 38 درصدی در بازه مذکور رو به رو بودند.

اما در معاملات امروز این گروه و با عبور از ساعت اولیه بازار، فشار فروش بالا در این نمادها، صف فروش را دسته‌جمعی را به همراه دارد. در لحظه نگارش این خبر تمامی نمادهای این گروه با افت 5 درصدی (به جز «قنیشا» با افتی در مرز 4 درصدی) قیمت رو به رو هستند.