افت ملموس صادرات فولاد چین

13:37 - 1400/01/25
اداره گمرک چین از افت ملموس صادرات فولاد این کشور در ماه گذشته میلادی خبر داد.

براسا آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد میزان صادرات فولادیچین در ماه آوریل به 6/49 میلیون تن رسیده که این رقم منعکس‌کننده افتی 14 درصدی نسبت به ماه مارس است. سطح صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز کاهشی 29 درصدی را نشان می‌دهد.
با در نظر گرفتن رقم صادرات در ماه گذشته، مجموع صادرات فولاد چین از ابتداسی سال تا پایان آوریل به 27/21 میلیون تن رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 حاکی از افتی 26 درصدی است.
کاهش صادرات فولاد چین در ماه گذشته میلادی قابل پیش‌بینی بود چرا که شرکت‌های فولادساز این کشور در زمان عقد قراردادهای ماه آوریل که به فوریه و مارس باز می‌گردد بیشتر بر فروش در بازار داخل به دلیل جذاب‌تر بودن قیمت‌ها متمرکز بودند.