رشد شاخص رایانه؛ نزول نمادها

13:37 - 1400/01/25
شاخص گروه رایانه در حالی رشد بیش از 2 درصدی را سپری می‌کند که افت قیمت نمادهای این گروه را مشاهده می‌کنیم. این رشد شاخص به واسطه افزایش قیمت «رانفور» در ابتدای معاملات و حجم نسبتا بالای آن رقم خورده است.
رشد شاخص رایانه؛ نزول نمادها

افزایش 2.29 درصدی شاخص گره رایانه را با رسیدن به ساعت پایانی معاملات مشاهده می‌کنیم. این در حالیست که تقریبا تمامی نمادها به دنبال تشدید عرضه‌ها، کاهش قیمت‌ها را تجربه می‌کنند. دلیل افزایش شاخص این گروه به معاملات نسبتا پرحجم و مثبت در «رانفور» بازمی‌گردد. در ابتدای معاملات، شاهد تقاضای بالایی در این نماد بودیم و خرید بیش از 800 هزار سهمی در همان شروع معاملات که در سقف قیمت مجاز آن رقم خورد (در قیمت 27 هزار و 164 ریال)، رشد شاخص را فراهم کرد (حجم میانگین معاملات یک ماهه اخیر 300 هزار سهم است). قیمت بالای این نماد و حجم پایین معاملات در سایر نمادها نیز مزید بر علت است. این معاملات در «»، رشد 85 واحدی شاخص کل را نیز در ابتدای معاملات به دنبال داشت. این در حالیست که سایر نمادهای این گروه با افزایش فشار فروش، افت قیمت‌ها را سپری می‌کنند.

به این ترتیب در این گروه افتی در مرز 4 درصدی در «مداران»، «مرقام» و «مفاخر» را رویت می‌کنیم. «رکیش» با کاهش 3 درصدی و «آپ» و «افرا» نیز با افتی 5 درصدی به انتهای معاملات نزدیک می‌‌شوند. «سیستم» و «رتاپ» نیز با کاهشی بیش از یک درصدی رو به رو هستند. سرانجام «رانفور» نیز پش از معاملات ابتدایی، رشد قیمت کمتر از یک درصدی (در قیمت 2610 تومان) را سپری می‌کند.