چربش فشار فروش در خودرویی‌ها

13:37 - 1400/01/25
به دنبال نزدیکی برخی نمادها به محدوده‌های حمایتی و افزایش تقاضا از یک سو و تشدید عرضه‌ها از سوی دیگر، به نوعی تعادل قیمت‌ها در این گروه رصد می‌شود. هرچند فشار فروش، برتری نسبی بر تقاضای مذکور دارد و به نظر می‌رسد این مهم تا انتهای معاملات گریبان‌گیر این گروه است.
چربش فشار فروش در خودرویی‌ها

معاملات در نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات، به طور کلی متعادل دنبال می‌شود. در این میان از یک سو افزایش تقاضا به دنبال رسیدن قیمت‌ها به محدوده‌های حمایتی و از سوی دیگر افزایش عرضه‌ها به دلیل نگرانی‌های ناشی از فضای نوسانی و انتخاباتی در این گروه، به نوعی تعادل قیمت‌ها در این گروه را ایجاد کرده است؛ هر چند تا اینجای معاملات، فشار فروش برتری نسبی بر قدرت خرید دارد. همچنین عرضه سنگین حقوقی‌ها در «خساپا» مانع از رشد قیمت‌ها در این نماد شده است.

در نماد «خساپا» و با عبور از ساعت آغازین معاملات، عرضه سنگین حقوقی‌ها را مشاهده می‌کنیم. در حالی که معاملات در این نماد از یک سو با افزایش تقاضای حقیقی‌ها دنبال می‌شود، عرضه سنگین سهام‌داران حقوقی که در لحظه نگارش این خبر، بیش از 130 میلیون سهم را در معاملات «خساپا» به فروش رساندند، مانع از افزایش قیمت در این نماد شده است. به این ترتیب بیش از 84درصد معاملات در این نماد را از جانب این سهام‌داران رویت می‌کنیم. این در حالیست که پس از حمایت نسبی این سهام‌داران در ابتدای ناه جاری، در روزهای گذشته، عرضه‌های حقوقی بر خریدهای آنان برتری داشته و در روز جاری این موضوع به اوج خود رسیده است. در حالی که افت بیش از 2 درصدی قیمت در برخی نمادها از جمله «خساپا»، «خکاوه»، «خریخت» و «خمحرکه» رویت می‌شود، افزایش قیمت در معاملات دسته دیگری از نمادها قابل مشاهده است («خنصیر»، «خمهر» و «خشرق» از این جمله‌اند). شاخص این گروه کاهش 0.6 درصدی را تجربه می‌کند.