تاثیر منفی 50 واحدی «شپدیس»

13:37 - 1400/01/25
افت قیمت اوره به عنوان محصول اصلی شرکت که عمده درآمدهای آن را رقم می‌زند از یک سو و ضعف عملیاتی «شپدیس» از سوی دیگر، نگرانی‌ها را در این شرکت پتروشیمی افزایش داده است. در معاملات امروز، افت 50 واحدی این نماد بر شاخص را مشاهده کردیم.
تاثیر منفی 50 واحدی «شپدیس»

پتروشیمی پردیس در گزارش پیش‌بینی بودجه بر اساس فعالیت‌های 6 ماهه، تغییر به خصوصی را اعمال نکرد. با توجه به افزایش نرخ اوره (به عنوان محصول اصلی با وزن بیش از 90 درصدی از درآمدهای شرکت) و آمونیاک از یک سو و افت نرخ تسعیر ارز در گزارش جدید، کاهش یک درصدی در میزان درآمدهای این پتروشیمی را مشاهده می‌کنیم. این در حالیست که گزارش فعالیت‌های شرکت در ماه فروردین (گذشت از 7امین ماه از سال مالی)، فروش 866 میلیارد تومانی را بیان می‌کند. در این سطح از مبالغ فروش، پوشش 43 درصدی را در بازه 7 ماهه از «شپدیس» رصد می‌کنیم.

اهمیت قیمت اوره در سودآوری شرکت مهمترین عامل به شمار می‌رود. با توجه به تاثیرپذیری اوره، از قیمت زغال‌سنگ و گاز طبیعی، قیمت این محصولات اهمیت ویژه‌ای دارد. افت قیمت گاز از یک سو و در سمت مقابل ثبات نسبی قیمت زغال‌سنگ (پس از افت قیمت‌ها)، هزینه‌های تولید اوره را افزایش داده است. به این ترتیب افزایش ریسک سودآوری «شپدیس» را مشاهده می‌کنیم. این مهم با توجه به پوشش 43 درصدی مذکور، نگرانی‌ها را در خصوص پوشش بودجه در پتروشیمی پردیس افزایش می‌دهد. این در حالیست که افت قیمت اوره در هفته گذشته، قیمت این محصول را به 186 دلار رساند (مفروضات شرکت در آخرین پیش‌بینی با نرخ اوره 215 دلاری برای هر تن است).

در معاملات امروز بازار سهام، «شپدیس» با تاثیر 50 واحدی بر شاخص کل، بیشترین تاثیر منفی را بر آن گذاشت. در حالی که افت 5 درصدی قیمت «شپدیس» تا ساعت پایانی بازار رصد شد، حضور حقوقی‌ها، اندکی قیمت سهم را بالا برد. در انتها معاملات در این نماد با کاهش بیش از 3 درصدی قیمت آن به پایان رسید. مسیر نزولی این نماد از انتهای اسفند قابل رصد است (هر چند با افت 12 درصدی، شیب کاهش قیمت‌ها در این بازه کم بود که در معاملات امروز شدت محسوسی یافت).