زمان پرداخت بدهی وزارت راه به پیمانکاران

13:36 - 1400/01/25
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه، دست‌کم 60 درصد بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران بخش خصوصی امسال پرداخت شود.

ایرنا: امیر امینی بر این باور است: وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انجام پروژه‌های راهسازی بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار شده است .به گفته وی گذشته طلب پیمانکاران از وزارت راه و شهرسازی کمتر از این رقم بود، اما ادامه انجام پروژه‌های مختلف عمرانی در زیر ساخت‌های حمل‌ونقل، بدهی وزارت راه و شهرسازی را افزایش داد.

وی با بیان این‌که با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار است بخش زیادی از بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96 پرداخت شود، گفت: ما در دولت یازدهم توانستیم اسناد بالا دستی بخش حمل و نقل کشور را آماده کنیم و در این راستا طرح جامع حمل و نقل کشور تهیه شد تا در آینده هرگونه توسعه حمل و نقل کشور بر اساس این طرح جامع انجام شود.