اصلاح قوانین بازار سرمایه در دستور کار

13:34 - 1400/01/25
اصلاح قوانین بازار سرمایه در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد.

سنا: شاپور محمدی؛ رییس سازمان بورس و اوراق بهاداردر نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه با بیان اینکه در بازار سرمایه شفافیت مهمترین اصل محسوب می شود گفت: تخلف در سازمان بورس پیگیری می شود و افراد تا 150 میلیون و شرکت ها تا 250 میلیون در صورت تخلف به صورت قطعی و لازم الاجرا جریمه می‌شوند و در مورد اختلافات حرفه‌ای هیات داوری امکان رسیدگی به اختلافات را دارد. سخنگوی سازمان بورس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: با شناسایی خلاها، اصلاح قانون بازار و قانون تجارت در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.