اوراق جعاله راه‌سازی منتشر می‌شود

13:34 - 1400/01/25
اوراق جعاله تامین مالی ساخت زیربناهای حمل و نقل جاده ای کشور به زودی طراحی و منتشر می‌شود.

بانک مسکن: محسن فاضلیان یکی از مدیران بانک مسکن از طراحی و انتشار اوراق جعاله تامین مالی زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای خبر داد و گفت: در حال حاضر کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، نیاز فراوانی دارد که توانایی‌های مالی دولت پاسخگوی ایجاد این زیرساخت‌ها نیست؛ از طرفی با توجه به تنگنای سیستم بانکی که مانع از اعطای تسهیلات از محل منابع کوتاه‌ مدت به مصارف بلندمدت پروژه های کلان شده، لذا تأمین مالی بلندمدت از طریق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و از محل بازار سرمایه می‌تواند گزینۀ مناسبی برای تأمین مالی بخش زیرساخت باشد.

تا به حال جزئیاتی در خصوص درصد سود قطعی این اوراق برای خریداران و دارندگان آن اعلام نشده است.