رشد دسته‌جمعی قندی‌ها

13:33 - 1400/01/25
با عبور از میانه‌های معاملات امروز بازار سرمایه رشد دسته‌جمعی نمادهای گروه قند و شکر را مشاهده می‌کنیم. به این ترتیب شاخص این گروه با رشد نزدیک به 3 درصدی در صدر گروه‌های بازار قرار گرفته است.
رشد دسته‌جمعی قندی‌ها

شاخص گروه قند و شکر پس از وقفه‌ای کوتاه مدت مجددا با افزایش تقاضای نمادها، به مسیر صعودی بازگشت. مسیر افزایش قیمت‌ها در نمادهای این گروه از انتهای اسفند سال قبل آغاز شد که با رشدی 41 درصدی با احتساب معاملات امروز رسیده است. این افزایش قیمت‌ها به عبور شاخص از سقف تاریخی آن در معاملات اخیر شده است. در معاملات امروز نیز شاهد ادامه موج صعودی نمادهای این گروه هستیم که صف خرید را در عمده این نمادها به همراه داشت. پیش‌تر در تحلیلی به واکاوی افت و خیزها در این گروه پرداخته شد. رشد قیمت‌ها در معاملات امروز را می‌توان بیش‌تر در گرو خبر کاهش تعرفه واردات شکر خام (از 26 به 20 درصد) دانست که سودآوری شرکت‌هایی از این گروه که فعالیت بازرگانی دارند را به همراه دارد (با کاهش بهای تمام شده).

نمادهای «قشهد»، «قچار»، «قشیر»، و «قصفها» از این جمله‌اند که صف خرید بیش از 4 میلیونی در «قصفها» بیش‌ترین حجم تقاضا را در این گروه نشان می‌دهد.