بخشنامه جدید مالیات معاملات ملکی

13:25 - 1400/01/25
 بر اساس مصوبه جدید مالیاتی هیات دولت، سایر عوارض معاملات ملکی مناطقی که به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک رسیده، ۱۵درصد کاهش یافت.

براساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و به استناد ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ماخذ محاسبه عوارض معاملات مسکن تغییر می‌کند.

بخشنامه جدید مالیات معاملات ملکی18