کاهش شدید قیمت‌ها در فلزی-معدنی

13:23 - 1400/01/25
افت قیمت شدید فلزات اساسی در معاملات جهانی در روزهای اخیر به اهرم فشاری در ریزش قیمت‌ها در نمادهای مربوط تبدیل شده است. به این ترتیب و با گذشت نزدیک به یک ساعت از آغاز معاملات، کاهش شدید قیمت‌ها، صف‌های فروش را بر عمده این نمادها تحمیل کرده است.
کاهش شدید قیمت‌ها در فلزی-معدنی

با عبور از ساعت آغازین معاملات، کاهش قیمت در نمادهای این دسته را به دنبال فشار فروش بالایی که ایجاد شده مشاهده می‌کنیم. این مهم به دنبال افت قیمت‌ها در معاملات جهانی رقم خورده است؛ به این ترتیب که کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر در معاملات فلزات اساسی و به خصوص روی با کاهشی در مرز 7 درصدی و مس با افت قیمتی در محدوده 3 درصدی، در روزهای اخیر در این داد و ستدها، قابل رویت بوده است (هر چند با شروع معاملات امروز تاحدودی شاهد برگشت قیمت‌ها در این معاملات هستیم).

از این رو، در معاملات امروز در گروه فلزات اساسی کاهش قیمت‌ها در نمادهایی مانند «فرآور»، «فسرب»، «کیمیا» و «زنگان» صف فروش را به دنبال داشته است. همچنین در «ارفع»، «فاسمین» و «فنوال»، افت بیش از 4 درصدی قیمت‌ها، این نمادها را در آستانه صف فروش قرار داده است. در گروه استخراج کانه‌های فلزی نیز رنگ قرمز در معاملات تمامی نمادها (به جز «کنور» که در مرز تعادل قیمتی در حال داد و ستد است)، نشان از فشار فروش بالا دارد که صف فروش در «کبافق» و «کاما» از این جمله‌اند.