لیدری بازار به خودرو بازگشت؟

13:22 - 1400/01/25
با رسیدن به پایان معاملات امروز، نمادهای خودرویی به روند صعودی که از انتهای هفته گذشته آغاز شد، ادامه دادند. در این گروه با توجه به حجم بالای معاملات به خصوص در «خساپا»، حجم نقدینگی بالایی را مشاهده می‌کنیم که این گروه را به صدرنشین گروه‌های بازار از این حیث تبدیل می‌کند. اما آیا می‌توان به این گروه برچسب لیدر بازار را زد؛ موضوعی که در ادامه این تحلیل بررسی می‌شود.
لیدری بازار به خودرو بازگشت؟

صف‌های خرید در عمده نمادها

به این ترتیب رشد قیمت نمادهای این گروه که به صعود نزدیک به 3 درصدی شاخص گروه منجر شده است، در معاملات امروز نیز قابل رصد است. از این گروه نمادهای بسیاری با صف خرید به انتهای معاملات رسیدند که می‌توان به «خساپا»، «خپارس»، «خکاوه»، «خوساز»، «خکار»، «خفنر»، و «خزامیا» اشاره کرد (عمده نمادهای گروه سایپا). از میان این نمادها نیز صف خریدی در مرز 30 میلیونی در «خکاوه»، و همچنین در محدوده 15 میلیون سهمی در «خساپا» و «خپارس» بیشترین تقاضا را بیان می‌کند. به این ترتیب در کنار اقبال بازار به این گروه در روزهای اخیر، حجم بالای جذب نقدینگی شناور را مشاهده می‌کنیم. ارزش معاملاتی در محدوده 45 میلیارد تومان، این گروه را به صدر گروه‌های بازار رسانده است.

سابقه پسابرجامی قیمت‌ها

رشد قیمت‌ها در نمادهای این گروه در زمستان سال 94 این گروه را به لیدر بازار تبدیل کرده بود. در این بازه نمادهای این گروه به دنبال هیجان بسیار زیاد پسابرجامی، رشدهای قیمتی بالایی را تجربه کرده و نمادهایی مانند «خساپا» و «خودرو» رشدهایی در مرز 200 درصدی را در بازه کوتاهی (کمتر از دو ماهه) ثبت کردند (شاخص گروه در بازه کمتر از 3 ماهه رشدی در محدوده 220 درصدی را تجربه کرد). به این ترتیب این گروه با رشد بالایی که در زمستان 94 پشت‌ سر گذاشت درگیر حباب قیمتی شد. این موضوع شرایط این گروه را در سال 95 سخت و پیچیده‌تر از گذشته کرد. در حالی که در این سال بارها و در مقاطعی شاهد رشدهای کوتاه‌مدت بودیم (به طور مثال رشد 20 درصدی شاخص در بازه تقریبا یک ماهه از اواسط شهریور تا اواسط مهر سال 95)، افزایش عرضه‌ها مجددا مسیر نزولی را به این گروه تحمیل می‌کرد که فشار فروش حقوقی‌ها افت‌های قیمتی بالایی را نیز در این نمادها به همراه داشت. در چنین شرایطی فضای نوسانی در معاملات این گروه به دنبال هیجانات صعودی از یک سو و فشار عرضه‌ها از سوی دیگر، به شدت بالا رفت. در چنین فضایی، معاملات در این گروه از سوی معامله‌گران به شدت با کاهش اعتماد به این گروه همراه شد که نهایتا سراشیبی نزول قیمت‌ها، با افت نزدیک به 40 درصدی شاخص این گروه در سال 95 به پایان رسید. 

آماده‌باش حقوقی‌ها در سمت عرضه

با رشد قیمت 5 درصدی در «خساپا»، مقاومتی که در محدوده 121 تومانی در این نماد بوده، موقتا شکسته شده که حجم بالای معاملات در این نماد با جابجایی نزدیک به 130 میلیون سهم قابل رویت است. «خفناور» و «خمحور» رشد قیمت بالایی را از انتهای اسفند 95 تا معاملات امروز تجربه کرده‌اند  (به ترتیب در مرز 35 و 30 درصد). اما از سویی باید به رفتار برخی نمادها توجه کرد که رشد قیمت کمتر از 2 درصدی در «خودرو» نمونه مناسبی در این بحث است. به نظر می‌رسد سطح مقاومتی 300 تومانی در این نماد همچنان قوی ظاهر شده است (پیش‌تر به دنبال بازگشایی این نماد و ریزش قیمت آن که به دنبال تعدیل منفی در سودآوری شرکت رقم خورد، به احتمال نوسان قیمت «خودرو» و رشد قیمت آن اشاره شد). در معاملات امروز سهام ایران خودرو، عرضه‌ای در مرز 4 میلیون سهمی از سوی حقوقی‌ها مشاهده شد که  هر چند خریدی در مرز 2 میلیونی نیز در سوی مقابل وجود دارد، نزدیکی به محدوده روانی قیمتی در سطح 300 تومان، احتمال نزول قیمت‌ها را (به خصوص که عرضه حقوقی‌ها نیز در حال شتاب‌گرفتن است) بالا می‌برد. با در نظر گرفتن کل گروه خودرو و ساخت قطعات، خالص فروش سهام‌داران حقوقی بیش از 3 میلیارد تومان است که بیشترین حجم عرضه‌ها از سوی این سهام‌داران در «خزامیا» رویت می‌شود.

لیدری خودرویی‌ها؟

با توجه به فضای نوسانی که در این گروه وجود دارد، به نظر می‌رسد نمی‌توان این گروه را به عنوان لیدر بازار در سال جاری در نظر گرفت، به خصوص اینکه رشد قیمت‌ها در این گروه به نقدینگی بالایی نیاز داشته و از سوی دیگر به سطوح مقاومتی در برخی نمادها نزدیک می‌شویم که ریسک سهام‌داری را بالا برده و احتمال ریزش قیمت‌ها را تقویت می‌کند. از سوی دیگر رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر با افزایش قیمت نمادهای کوچکتر آغاز شده و نمی‌توان رشد بازار را با محور لیدری خودرو توجیه کرد (آغاز مدار صعودی در نمادهای بازار پایه در انتهای سال گذشته نیز در همین راستاست). بنابراین تداوم افزایش قیمت‌ها به صورت بلند مدت در این گروه بعید به نظر می‌رسد؛ هر چند در فضای نوسانی گروه، هیجانات انتخاباتی نیز می‌تواند نقش اهرمی را ایفا کند. 

با وجود احتمال تشدید عرضه در نزدیکی سطوح مقاومتی خودرویی‌ها، نقدینگی بسیار قدرتمند می‌تواند به پایداری موج صعودی کمک کند. البته همچنان نشانه‌ای از حضور این نقدینگی برای در هم شکستن سطوح مقاومتی مشاهده نمی‌شود.