عملکرد 12 ماه زاگرس در سال 95 و اولین پیشبینی سال 96 بررسی شد

دو روی متفاوت سکه برای «زاگرس»

12:50 - 1400/01/25
عملکرد اسفندماه پتروشیمی زاگرس روز گذشته روی «کدال» نشست. در حالی‌که آخرین پیشبینی سال 95 زاگرس بر اساس فروش کل 3128 میلیارد تومانی به بازار ارائه شده بود، عملکرد واقعی شرکت به ثبت مبالغ بیشتر تاکید دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد باید در انتظار تعدیل مثبت دیگر از عملیات شرکت برای سال مالی گذشته بود. از سوی دیگر اما همچنان نگرانی از تحقق درآمد سال مالی جاری وجود دارد.
دو روی متفاوت سکه برای «زاگرس»

«زاگرس» با فروش 326 میلیارد تومانی در اسفند موفق به ثبت فروش 3192 میلیارد تومانی طی سال مالی 95 شد. به این ترتیب این شرکت با فروش 3211 هزار تن متانول و 1487 هزار تن بخار چنین درآمدی را کسب کرده است. در مقایسه با آخرین پیشبینی سال مالی 95، شاهد افزایش 64 میلیارد تومانی درآمد در این شرکت هستیم.

در این میان در آخرین پیشبینی بر اساس عملکرد 10 ماه فروش 3220 هزار تن متانول در دستور کار قرار گرفته بود و بهای تمام‌شده فروش بر این اساس پیشبینی شده بود. در این میان بهای نرخ گاز طبیعی برای دوماه پایانی سال معادل 354 تومان در نظر گرفته شده بود. نرخ گاز طبیعی بهمن معادل 362 تومان به ازای هر متر مکعب اعلام شده و نرخ اسفند نیز بر اساس محاسبات حدود 320 تومان خواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد از این ناحیه نیز باید در انتظار تعدیل مثبت «زاگرس» برای سال مالی 95 بود. بر این اساس محقق شدن سود 400 تومانی برای «زاگرس» چندان دور از انتظار نیست.

از سوی دیگر پیشبینی سود هر سهم «زاگرس» برای سال مالی جاری با متانول 290 دلاری به ازای هر تن و نرخ گاز 324 تومانی به ازای هر متر مکعب 406 تومان است. در شرایط کنونی قیمت متانول روی مرز پیشبینی‌های «زاگرس» متوقف شده است. نرخ دلار در بازار نیز از پیشبینی‌های شرکت بیشتر است. در شرایط کنونی توقف قیمت متانول در مسیر نزولی خبر خوبی برای این سهام‌داران این شرکت محسوب می‌شود با این حال همچنان باید در انتظار هفته‌های آتی بود. ادامه روند نزولی مانعی برای رسیدن «زاگرس» به پیشبینی‌هایش است.