ریشه‌یابی یکه‌تازی کوچکتر‌های بورسی؟

12:48 - 1400/01/25
از اواخر اسفند شاخص کل بورس تهران رشد 1.6 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر شاخص کل هم‌وزن با رشد 4.6 درصدی را به ثبت رسانده است. در حالی‌که فعالان بازار به دنبال کسب سودهای حداکثری هستند، عدم کشش نمادهای بزرگتر نقدینگی را به سمت نمادهای کوچکتر سوق داده است. در این میان هیجان نمادهای بازار پایه‌ای نیز در ایجاد موج صعودی کارساز بوده است.
ریشه‌یابی یکه‌تازی کوچکتر‌های بورسی؟

بازار سرمایه ایران از اواخر ماه گذشته به روند مناسبی بازگشته و در مسیر صعودی گام برمی‌دارد. بررسی این مهم نشان می‌دهد از تاریخ 21 اسفند، چرخشی در معاملات بازار اتفاق افتاده است. در این تاریخ شاخص کل بورس در سطح 76 هزار و 315 واحدی قرار داشت. با احتساب رشد امروز شاخص کل (در لحظه نگارش خبر، این شاخص در سطح 77 هزار و 575 واحدی قرار دارد)، در این بازه زمانی به رشد تقریبا 1.7 درصدی آن می‌رسیم. در سمت دیگر اما نشانگر شاخص کل هم‌وزن در تاریخ مذکور در عدد 15 هزار و 334 واحدی قرار دارد. با لحاظ کردن معاملات امروز تا ایجای بازار، سطح 16 هزار و 34 واحدی را برای این شاخص مشاهده می‌کنیم. این موضوع رشد 4.6 درصدی شاخص کل هم‌وزن را بیان می‌دارد.

رشد بیشتر شاخص کل هم‌وزن (با اثر یکسان نمادها در محاسبه این شاخص) در مقایسه با شاخص کل، به پیشتازی سهام شرکت‌های کوچک‌تر در مقایسه با بزرگان بازار)اشاره دارد. در این رویداد درجا زدن برخی نمادهای بزرگ بازار باعث شده که توجه به سمت نمادهای کوچکتر جلب شود. به طور سنتی در معاملات بورس تهران زمانی که معامله‌گران از کسب بازدهی قابل توجه در نمادهای بزرگ ناامید می‌شوند به سمت نمادهای کوچک‌تر حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسد جابجایی نقدینگی از سهام شرکت‌های بزرگ‌تر به کوچک‌تر به رشد بیش‌تر قیمت سهام این شرکت‌ها (و در نتیجه شاخص هم‌وزن) ختم شده است.

علاوه بر این موضوع دیگری که باید اشاره کرد، تحولات در معاملات نمادهای بازار پایه فرابورس است. این نمادها که با رشد قیمت‌‌ قابل توجهی در معاملات چند روز اخیر مواجه شدند، با توجه به اینکه گروه بازار پایه در میان شرکت‌های کوچک‌ کل بازار سهام دسته‌بندی می‌شوند شاهد سرایت رفتار هیجانی از این نمادها به نمادهای بورسی هستیم که به اختلاف روند حرکتی دو شاخص دامن زده‌‌اند. در روزهای گذشته به معاملات نمادهای بازار پایه فرابورس و رشدها و ریسک‌های مربوط به این معاملات اشاره شد.