تصویر 96 بازار خودرو

12:45 - 1400/01/25
در حالی که حضور خودروهای پسابرجامی چهره بازار ایران را تغییر می‌دهند، تصویر جدیدی از بازار خودرو در سال 96 متصور است.

 ورود خودروهای جدید (پسابرجامی) به ایران در حالی به سال آینده موکول شد که با حضور آن‌ها انتظار می‌رود چهره کلی بازار خودرو کشور در سال 96 تغییر کند.این تغییرات البته بیشتر در بازه قیمتی 30 میلیون تومان به بالا رخ خواهد داد؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از مشتریان داخلی از خرید خودروهای جدید پسابرجامی محروم خواهند ماند.این البته در شرایطی است که برخی کارشناسان تصویری راکد از بازار خودرو در نیمه ابتدایی سال 96 ارائه داده و معتقدند مسائلی مانند قدرت خرید پایین مشتریان و قیمت بالای خودروها، در این رکود تاثیر بسزایی خواهند داشت.

گزارش دنیای اقتصاد را اینجا بخوانید.