انتظار برای رای دادگاه «آکنتور»

12:41 - 1400/01/25
 معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در خصوص تازه‌ترین وضعیت کنتورسازی می‌گوید: باید در انتظار رای دادگاه بود؛ حال تشخیص اینکه درکنتورسازی مقصر کیست برمی گردد به نظر مرجع قضایی و باید در انتظار رای دادگاه باشیم.

عصر بازار: به گفته حسن امیری درکنتور سازی اتفاقی که افتاد این بود که این شرکت با صحه‌گذاری حسابرس، پیش‌بینی‌هایی را ارایه کرد، در حالی که پس از مدتی مشخص شد شفاف‌سازی شرکت برخلاف واقعیت بوده است. به عبارتی دیگر ناشر اطلاعات خلاف واقع منتشر کرد و این امر منجر به تشکیل پرونده تخلفاتی شد. وی با بیان اینکه باید در انتظار رای دادگاه بود، اظهار کرد: حال تشخیص اینکه درکنتورسازی مقصر کیست برمی گردد به نظر مرجع قضایی و باید در انتظار رای دادگاه باشیم.