فراخوان انتشار سهام جدید «دابور»

12:34 - 1400/01/25
آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان منتشر شد.

داروسازی ابوریحان به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد سرمایه شرکت را از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 144 میلیارد ریال به 288 میلیارد ریال افزایش دهد.

فراخوان انتشار سهام جدید «دابور»5