ادامه بازگشایی نمادها

12:34 - 1400/01/25
ادامه بازگشایی نمادها را در روز جاری با رویت پیام ناظر بازار مشاهده می‌کنیم. با رسیدن به انتهای معاملات، 16 نماد به فرآیند کشف قیمت رسیدند. سه نماد در این میان فرابورسی و مابقی به معاملات بورس مرتبط‌اند. به این ترتیب تعداد نمادهایی که متوقف بوده و باید در انتظار پیام ناظر بازار برای بازگشت بمانند، به 83 نماد رسید.
ادامه بازگشایی نمادها

پیام ناظر بازار در این راستا به شرح زیر است:

نمادهاي معاملاتي پتروشيمي فن آوران، «شفن»، صنايع ريخته گري ايران، «خريخت»، مهندسي نصير ماشين، «خنصير»، نفت سپاهان، «شسپا»، لعابيران، «شلعاب»، صنايع سرما آفرين ايران، «لسرما»، كارخانجات پلاسكو كار سايپا، «پلاسك»، با توجه به اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 96، سيمان هگمتان، «سهگمت»، با توجه به اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به دی 96، فنر سازي خاور، «خفنر»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاءهيئت مديره - اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 96، لبنيات پاك، «غپاك»، پس از برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه - اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 96، ملي صنايع مس ايران، «فملي» و تراكتورسازي ايران، «تايرا»، با توجه به اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 96، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله است.

همچنین نماد معاملاتي شرکت‌های تامين ماسه ريخته گري، «كماسه»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيات مديره، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله است. نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس، «غفارس1»، پس از ارئه اطلاعات پيش بيني، نماد معاملاتي شرکت قاسم ايران، «قاسم1»، نماد معاملاتي شركت كي بي سي، «كي بي سي1»، پس از ارائه اطلاعات پيش بيني با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد آماده انجام معامله است.

 در انتهای بازار در این نمادها اتفاقات زیر رویت شد:

«فملی»:

این نماد با قیمت 2098 ریال و افت یک درصدی به معاملات بازگشت. پس از بازگشایی نیز شاهد ریزش بیش‌تر قیمت این نماد بودیم که خرید بیش از 22 میلیونی حقوقی‌ها (93 درصدی)، در این نماد نقش حمایتی را ایفا کرده و مانع از سقوط بیش‌تر قیمت این سهم شده است.
«کماسه»:

با قیمت 5024 ریال به معاملات بورسی بازگشت. این موضوع رشد 5 درصدی این نماد را در پی داشت. هر چند در ادامه فشار فروش قیمت سهم را تا مرز 490 تومان پایین آورد (قیمت پایانی پیش از توقف 4785 ریال بوده است).
«غفارس»:

7476 ریال قیمت بازگشت این نماد بود. این موضوع به رشد 4 درصدی این سهم در بازگشایی اشاره دارد. اما در ادامه فروش حقیقی‌ها به افت قیمت سهم منجر شده تا با رسیدن به سطح 705 تومانی، نزول نزدیک به 2 درصدی را در آن مشاهده کنیم (قیمت پایانی این سهم پیش از توقف 7178 ریال است). اما حجم معاملات در این نماد کم است (100 هزار سهم).
«قاسم»:

با قیمت 4085 ریال به معاملات فرابورسی رسید. افت قیمت سهم پس از بازگشایی نیز ادامه داشته تا با رسیدن به سطح 398 تومتنی، کاهش 5 درصدی ارزش آن را مشاهده کنیم.
«کی بی‌سی»:

با قیمت 4497 ریال و با رشد اندکی به معاملات بازگشت (قیمت پایانی پیش از توقف 4464 ریال است).

همچنین نمادهای «شفن»، «خریخت»، «خنصیر»، «شسپا»، «شلعاب»، «لسرما»، «پلاسک»، «سهگمت»، «خفنر»، «غپاک» و «تایرا» به توفیقی در این فرآیند نرسیده و برای رسیدن به معاملات، در انتظار شنبه آینده خواهند ماند.