نحوه پرداخت بدهی‌ دولت به پیمانکاران

12:31 - 1400/01/25
مجلس مصوب کرد دولت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز را پرداخت کند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ بندهای (ی)، (ز)، (ح) و (ط) به تصویب رساندند.

بند (ی)

بر اساس بند (ی) تبصره پنج به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز اقدام نماید. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند. محل درآمد دولت در این بند انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی تا سقف ۳ میلیارد دلار است.

بند (ز)

همچنین نمایندگان بند (ز) تبصره پنج را به تصویب رساندند که به موجب آن اسناد خزانه اسلامی منتشر شده صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون شود و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور استو تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. در آمد این موضوع نیز از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.

بند (ح)

در بند (ح) تبصره پنج نیز مصوب شد دولت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۶ تا معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنج‌سال منتشر کند اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

بند (ط)

همچنین طبق بند (ط)، به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیاردریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.