میزان هماهنگی فولاد جهانی و داخلی

12:26 - 1400/01/25
بر اساس اخبار منتشرشده نرخ فولاد در بازار جهانی بار دیگر اوج گرفته است. بر این اساس اثر قیمت جهانی فولاد بر قیمت داخلی این کالا بررسی شد. قیمت جهانی فولادی با نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد با نرخ شمش فولاد خوزستان مقایسه شده است. این بررسی به همبستگی بالای این دو کالا اشاره دارد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود تفاوت زمانی در اثر قیمت جهانی بر فولاد داخلی است.
میزان هماهنگی فولاد جهانی و داخلی

بررسی روند قیمت فولاد از سال 92 به این موضوع اشاره دارد که نرخ دلار و همچنین قیمت جهانی فولاد اثر محسوسی در روند قیمتی فولاد داخلی دارد. در این خصوص روند قیمتی بیلت فولادی در بازارهای جهانی با در نظر گرفتن با نرخ دلار روز با قیمت شمش فولاد خوزستان همبستگی 0.9 دارد.

همان‌طور که در نمودار پایین مشاهده می‌شود بعضا شاهد تاخیر در واکنش قیمت داخلی به نرخ جهانی و همچنین نرخ دلار هستیم. با این حال ثبات قیمتی و ادامه روند قبلی (چه در مسیر صعودی و همچنین نزولی) عاملی برای همراهی قیمت فولاد در بازار داخل هماهنگ با نرخ جهانی آن است.‌ البته باید به این موضوع توجه داشت که تقاضای داخلی نیز در روند نرخ‌گذاری فولاد بسیار اثرگذار است و شرایط رکودی داخلی مانع از هماهنگی کامل قیمت داخلی با بازارهای جهانی می‌شود. اثر سیاست‌گذار بازارهای داخلی نیز در ایجاد اختلاف فاز زمانی موثر است. در این میان گرچه این اختلاف فازهای زمانی مانع از ایجاد یک همبستگی تمام عیار شده است اما روند قیمتی کاملا به اثر محسوس بازار جهانی و همچنین نرخ دلار در قیمت فولاد داخلی اشاره دارد. در این میان با پشت سرگذاشتن دوره زمانی معمولا نرخ داخلی میل به بازار جهانی و نرخ دلار دارد.

این موضوع می‌تواند دلیل جهش نرخ مقاطع فولادی و بهبود چشم‌گیر سودآوری شرکت‌های بورسی را در ماه‌های اخیر مشخص کند (رشد محسوس نرخ دلار و اهرم کمکی فولاد جهانی). بر این اساس باید در رشد پایدار قیمت‌های جهانی و همچنین رشدهای نرخ دلار نیم‌نگاهی به رشد احتمالی سودآوری تولیدکنندگان فولاد داخلی نیز داشت. گرچه عرضه و تقاضای داخلی در این روند بسیار اثرگذار است اما نبود تقاضای داخلی و اختلاف قیمت داخلی و صادراتی می‌تواند آربیتراژ را به دنبال داشته باشد.

                میزان هماهنگی فولاد جهانی و داخلی0