تفاهم‌ ریلی ایران و قزاقستان‌‌

12:26 - 1400/01/25
راه‌آهن ایران و راه‌آهن قزاقستان‌ در حوزه کاهش تعرفه‌‌های ریلی و جذب بار، تفاهم‌نامه همکار‌ی امضا کردند.

 فارس: نمایندگان راه‌‌آهن ایران و قزاقستان‌ تفاهم‌نامه همکاری ‌‌در خصوص جذب بار و اعطای تخفیف جهت حمل کالای بیشتر صادراتی و ترانزیتی امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ به امضا‌ی ابراهیم محمدی؛ معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن ایران و آرمان سلطانوف؛ معاون توسعه راه‌آهن قزاقستان رسید. به گفته وی مقرر شد نرخ‌های تعرفه‌ای برای مسیرهایی که بار مناسب و کافی دارند‌ در ‌دوره زمانی اول مارس 2017 تا پایان سال، تخفیف‌های ویژه ارائه شود.

 

 

.