پذیره‌نویسی سهام «آریان»

12:24 - 1400/01/25
 سرمایه‌گذاری پارس آریان به منظور تحقق افزایش سرمایه اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را منتشر کرد.

سرمایه‌گذاری پارس آریان به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده و مجوز سازمان بوورس و اوراق بهادار مقرر شده سرمایه شرکت را از 17 هزار و 537 میلیارد و 500 میلیون ریال به 19 هزار و 817 میلیارد و 375 میلیون ریال افزایش دهد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق خرید سهام تعداد 2 میلیارد و 128 میلیون و 899 هزار و 776 سهم از سهام جدید پذیره‌نویسی شده است. با توجه به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه تعداد 150 میلیون و 975 هزار و 224 سهم یک هزار ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه شده است.

پذیره‌نویسی سهام «آریان»20