صف خرید در «بالبر» به دنبال افزایش سرمایه

12:21 - 1400/01/25
به دنبال صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت کابل البرز، افزایش تقاضا در سهام شرکت را مشاهده می‌کنیم.
صف خرید در «بالبر» به دنبال افزایش سرمایه

کابل البرز در حالی در انتهای معاملات دیروز به رشد 5 درصدی و صف خرید رسید که سهام این شرکت در معاملات اخیر خود با افت قیمت زیادی همراه بوده (در مرز 30 درصد) و از محدوده قیمتی 350 تومانی در در اواسط دی‌ماه، به مرز 250 تومانی رسید. پس از رشد قیمت روز گذشته، انتشار آگهی ثبت افزایش سرمایه این شرکت که روز گذشته بر روی «کدال» قرار گرفت، منجر به تداوم تقاضا و صف خرید در «بالبر» شد. با این رویه، سهام شرکت از مرز 270 تومان عبور کرده و صف خرید تقریبا 2 میلیونی را به خود می‌بیند.

صدور مجوز یاد شده از سوی سازمان، به افزایش 39 درصدی سرمایه این شرکت (از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) اشاره دارد. با عملی شدن این رویداد، سرمایه کابل البرز به بیش از 31 میلیارد تومان خواهد رسید.