مختصات سودآوری 96 «شفن»

12:20 - 1400/01/25
پتروشیمی فناوران از جمله متانول‌سازان کشور است. جهش نرخ متانول در نیمه دوم سال عاملی برای جهش قابل توجه سود خالص این شرکت شد. این موضوع باعث شد که تحلیلی از سودآوری این شرکت برای سال مالی آتی ارائه شود. بر این اساس سناریو‌های مختلف با سه متغیر اصلی قیمت گاز طبیعی، نرخ دلار و همچنین قیمت محصولات آورده شده است.
مختصات سودآوری 96 «شفن»

با جهش نرخ متانول در ماه‌های اخیر و همچنین نرخ دلار در ماه‌های اخیر سودآوری شرکت‌های متانول‌سازان با لیدری «زاگرس» رشد قابل توجهی داشته است. در شرایطی که نماد معاملاتی پتروشیمی زاگرس متوقف است سعی شده که تحلیلی بر دیگر شرکت‌های متانول‌ساز داخلی ارائه شود. در این خصوص به رشد سودآوری «شخارک» بر اساس مفروضات منطقی اشاره شد.

با فرض تولید 940 هزار تن متانول و همچنین تولید 130 هزار تن اسید استیک می‌توان سناریو‌های مختلفی برای سودآوری پتروشیمی فن‌ آوران تعریف کرد. در این شرایط با تغییرات نرخ دلار و همچنین قیمت متانول سود هر سهم پتروشیمی فناوران محاسبه شده است. سود هر سهم شرکت از 169 تومان تا 643 تومان قابل تغییر است. در این میان با فروض نسبتا منطقی، سود هر سهم این شرکت حدود 440 تومان خواهد بود. این سهم در معاملات امروز با نسبت قیمت به درآمد 6.8 و با قیمت 2 هزار تومان معامله شد.

                      مختصات سودآوری 96 «شفن» 10