واکنش مثبت به تهاتر مطالبات «بمپنا» و «دماوند»

12:16 - 1400/01/25

پس از آنکه بخشی از مطالبات شرکت‌های گروه عرضه برق از دولت از طریق اوراق تسویه خزانه با بدهی‌های شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر شد، امروز شاهد رشد قیمت سهام نمادهای این صنعت بودیم.

بر این اساس، «بمپنا» در سقف مجاز نوسان به معاملات خود پایان داد (1114 تومان)، «بکهنوج» با رشد 2/4 درصدی قیمت پایانی 980 تومانی را ثبت کرد. در نماد «دماوند» نیز گرچه قیمت پایانی تقریبا رشدی را تجربه نکرد، اما آخرین معاملات تا حدود یک درصد رشد را نشان می‌داد.

بررسی‌های «دنیای بورس» از مطالبات شرکت‌های این گروه که عموما از دولت است به شرح جدول زیر است. جایی که نشان می‌دهد مبالغ پرداخت‌شده هنوز کمتر از 10 درصد کل مطالبات شرکت‌ها است. با این حال، بازار واکنش مثبتی به این نوع اقدام داشته است. اما باید توجه کرد که اولا دولت نقدینگی کافی برای پرداخت این بدهی‌ها ندارد و ثانیا امکان تهاتر بدهی‌ها محدودیت‌هایی دارد.

واکنش مثبت به تهاتر مطالبات «بمپنا» و «دماوند»1