تغییر سال پایه محاسبه رشد اقتصادی

12:15 - 1400/01/25
 معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سال پایه محاسبه رشد اقتصادی از 1383 به 1390 تغییر می‌کند، گفت: گزارش رشد اقتصادی سه ماهه سوم امسال براساس سال پایه 90 محاسبه و منتشر می‌شود.

فارس: پیمان قربانی با اشاره به تغییر سال پایه محاسبه رشد اقتصادی از 83 به 90، اظهار کرد: سال پایه یک مولفه‌ است که هر چند سال یک بار متناسب با تحولات اقتصادی باید تغییر کند و بانک مرکزی هم بر به‌هنگام‌سازی سال پایه تاکید دارد. یکی از دلایل اصلی ضرورت تغییر سال پایه، تغییر سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی است. هر چقدر سال پایه به سال مورد محاسبه نرخ رشد اقتصادی نزدیک‌تر باشد، نرخ رشد اقتصادی دقیق‌تر خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی از محاسبه و انتشار گزارش رشد اقتصادی 9 ماهه سال 95 براساس سال پایه 90 خبر داد که مرکز آمار ایران همچنان نرخ رشد اقتصادی را براساس سال پایه 1376 محاسبه و اعلام می‌کند.