عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم (5)

12:14 - 1400/01/25
«شفاف سازي صورت هاي مالي بانک ها و موسسات اعتباري»، «عملياتي کردن سيستم گزارشگري مالي همگرا با استانداردIFRS»، «پايش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباري تحت نظارت از حيث رعايت مقررات احتياطي»، «بررسي مستمر رعايت‏ یا عدم رعايت نرخ سود سپرده ها و تسهيلات»، «برگزاري جلسات نظارتي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک ها و موسسات اعتباري»، «همکاري با نهادهاي نظارتي و مراجع قضايي» و «شرکت در جلسات کميته فرادستگاهي مطالبات غيرجاري بانک ها» از جمله اقدام‌های بخش نظارت بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی کشور است.

بانک مرکزی در پنجمین گزارش خود به بخش دیگری از اقدام‌های حوزه نظارتی بانک مرکزی در سال پاياني دولت يازدهم پرداخته است. «دنیای بورس» پیش از این نخستین، دومین، سومین و چهارمین گزارش را منتشر کرده بود.

متن کامل گزارش بانک مرکزی (1) را اینجا بخوانید.

متن کامل گزارش بانک مرکزی (2) را اینجا بخوانید.

متن کامل گزارش بانک مرکزی (3) را اینجا بخوانید.

متن کامل گزارش بانک مرکزی (4) را اینجا بخوانید.

متن کامل گزارش بانک مرکزی (5) را اینجا بخوانید.