تمدید پذیره‌نویسی «پارسیان»

12:14 - 1400/01/25
بیمه پارسیان پذیره‌نویسی افزایش سرمایه‌اش را تمدید کرد.

بیمه پارسیان آگهی تمدید پذیره‌نویسی افزایش سرمایه را منتشر کرد که براساس آن مهلت پذیره‌نویسی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 4 بهمن ماه سال جاری تمدید می‌شود. بیمه پارسیان با افزایش 100 درصدی می‌خواهد سرمایه خود را از 2 هزار میلیارد ریال به 4 هزار میلیارد ریال برساند.

تمدید پذیره‌نویسی «پارسیان»7