دماسنج بازار

تداوم صف خرید در «مرقام»

12:12 - 1400/01/25

سهام شرکت ایران ارقام که روز گذشته و در میانه‌های بازار، مسیر صعودی را طی کرده و با صف خرید بیش از یک میلیونی به انتهای معاملات رسید، در خرید و فروش‌های امروز نیز این رویه را ادامه داده است. این نماد با حجم معاملات پایین به رشد 5 درصدی رسیده است و صف خرید بیش از 8 میلیونی را در کنار خود می‌بیند. این در حلیست که هیچ‌گونه تحرکی در معاملات امروز این نماد از سوی حقوقی‌ها دیده نمی‌شود. شایان ذکر است که این سهام‌داران در روزهای گذشته حمایت نسبی و بعضا سنگینی را از سهم داشتند.

«دنیای بورس» در گزارش‌های قبلی خود، هیجانات در این نماد را رصد کرده است.