در گفتگو با عضو هیئت مدیره پخش البرز بررسی شد

مطالبات دارویی‌ها با اوراق تسویه می‌شود؟

12:11 - 1400/01/25
امروز اوراق مرابحه بیمه سلامت پذیره‌نویسی شد. «دنیای بورس» اثر این موضوع را بر شرکت‌های دارویی بررسی کرده است. در این خصوص عقیل آرین‌نژاد عضو هیئت مدیره پخش البرز به مقاومت دارویی‌ها در تقبل اوراق برای تسویه مطالبات از بخش دولتی اشاره کرد.
مطالبات دارویی‌ها با اوراق تسویه می‌شود؟

امروز هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه با نرخ 20 درصد در فرابورس منتشر شد. آرین‌نژاد در این خصوص گفت: این اوراق به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شده که آن‌ها نیز بر اساس بدهی‌های خود به شرکت‌های پخش، بیمارستان‌ها و همچنین پزشکان این اوراق را خواهند داد. در این میان همچنان شرکت‌های پخش در پذیرفتن این اوراق مقاومت می‌کنند. وی در چرایی نپذیرفتن این اوراق به جای مطالبات از بخش دولتی گفت: در حالی‌که یک سال در پرداخت بدهی‌ها تاخیر وجود داشته در شرایط کنونی پذیرفتن این اوراق با نرخ‌های کنونی بر شرکت‌های پخش و به دنبال آن شرکت‌های دارویی فشار وارد می‌کند. بر این اساس اصرار ما به پرداخت نقدی بدهی‌ها توسط دولت به جای ارائه اوراق است.

لازم به ذکر است که پیش از این شرکت‌های دارویی که ارائه اوراق با نرخ 14 درصد از سوی دولت به منظور تسویه بدهی‌ها اشاره کرده بودند، با این حال این موضوع با مخالفت شدید شرکت‌های دارویی مواجه شد. در این شرایط با وجود افزایش نرخ سود این اوراق همچنان شاهد مقاومت این شرکت در پذیرفتن اوراق به جای مطالبات هستیم. باید به این موضوع توجه کرد که وضعیت نقدینگی شرکت‌های دارویی با توجه به مطالبات از بخش دولتی چندان نیست. این موضوع می‌تواند بر سنگینی بار هزینه‌های مالی بر شرکت‌ها بیافزاید. برخی از کارشناسان حتی به احتمال شروع یک بحران دارویی با ضعف تامین داخلی اشاره کرده‌اند.