عملکرد بانک مرکزي در دولت یازدهم (1)

12:06 - 1400/01/25
بانک مرکزی، در نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های در حال انتشار، دستاوردهاي این بانک را در دولت يازدهم تشریح کرد. بر مبنای گزارش اخیر، رويکرد کلي سياست‌هاي سیاست‌گذار پولی در سال‌‌هاي گذشته بر «ارتقاي انضباط پولي»، «مديريت مناسب نقدينگي»، «حفظ ثبات بازار ارز»، «تامين مالي سالم اقتصاد» و «هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» استوار بوده است.

در گزارش تازه بانک مرکزی تاکید شده دستاوردهای قابل توجهی در زمینه اقتصادی و بانکی حاصل شده است. بانک مرکزی دستاوردهای این بانک را در 8 بند «کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم»، «افزايش رشد اقتصادي کشور»، «ثبات مطلوب بازار ارز»،«نقدينگي»، «کاهش نرخ‌ سود بانکي»، «کاهش نسبت مطالبات غيرجاري»، «مبارزه قاطعانه با موسسه‌های مالي غيرمجاز» و «مديريت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پاياپاي چک» دسته‌بندی کرده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات موجود در پايان آبان‌ماه سال‌جاری حجم نقدينگي به 11618.2 هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به اسفندماه سال 1394، 14.2 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل28 درصد رشد نشان مي‌دهد.

متن کامل گزارش بانک مرکزی را اینجا بخوانید.