سودآوری «تاپیکو» با انتظارات رشد کرد

12:00 - 1400/01/25
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین روز گذشته اصلاحیه پیشبینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6‌‌ماهه را ارائه کرد. این شرکت که 22 دی متوقف شد، در پیشبینی جدید سود هر سهم خود را با رشد 26 درصد 29 تومان اعلام کرد. پیش از این به انتظار برای رشد سودآوری این شرکت ناشی از افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری اشاره شده بود. به نظر می‌رسد باید در انتظار بازگشایی این نماد در هفته آینده بود.
سودآوری «تاپیکو» با انتظارات رشد کرد

تنها تغییر سرفصل‌های سود و زیان این شرکت به سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. این شرکت در نخستین پیشبینی خود با برآورد فروش پتروشیمی غدیر سود 200 میلیارد تومانی را در این بخش در نظر گرفته بود. در این میان 263 میلیارد تومان به سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری این شرکت افزوده شده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده رشد سودآوری این شرکت در این بخش را می‌‌توان به فروش سهام «جم» مرتبط دانست. پیش از این «دنیای بورس» به فروش پتروشیمی جم و میزان سود برآوردی ناشی این موضوع اشاره کرده بود.

فروش «جم»؛ خرید «مارون»

به نظر می‌رسد بخش عمده رشد درآمد در بخش فروش سرمایه‌گذاری‌ها به فروش «جم» اختصاص دارد. در این خصوص درصد مالکیت شرکت در آغاز سالی مالی جاری «تاپیکو» 22.06 درصد بوده است که این مقدار تا پایان سال مالی 16.67 درصد برآورد شده است (بر اساس آخرین پیشبینی شرکت). فروش این سهم می‌تواند حدود 480 میلیارد تومان سود با قیمت‌های کنونی «جم» (با فرض میانگین قیمت هر سهم 920 تومان در سمت فروش و بهای تمام‌شده 122 تومانی) برای سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین در بخش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری به دنبال داشته باشد.

در این میان پیشبینی 151 تومان سود تقسیمی در مجمع «جم» در صورت‌های مالی «تاپیکو» مشاهده می‌شود. با وجود این‌که فروش «جم»، با کاهش سهم «تاپیکو» از سودهای نقدی باید در بخش سود حاصل از سرمایه‌گذاری مشاهده شود، اما نکته جلب دیگر پیشبینی افزایش سهم «تاپیکو» در «مارون» است. بر این اساس «تاپیکو» پیشبینی افزایش 2.8 درصدی سهم خود در پتروشیمی مارون را دارد که به این ترتیب پیشبینی سود نقدی دریافتی در مجمع «مارون» در صورت‌های جدید تاپیکو 40 میلیارد تومان رشد داشته است. بر این اساس، باید در انتظار خرید حدود 108 میلیون سهم از «مارون» توسط پتروشیمی تامین در ماه‌های آینده بود.

در این میان تحقق سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از فروش بخشی از سهام «جم» بار دیگر موضوع فروش پتروشیمی غدیر را با تردید مواجه می‌کند.