اسناد خزانه منتشر شده، کمتر از یک درصد

11:59 - 1400/01/25
اسناد خزانه اسلامی منتشر شده در سال‌جاری کمتر از یک درصد بازار سرمایه است.

در سال‌جاری حجم خالص انتشار اسناد خزانه سال رقمی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که کمتر از یک درصد ارزش کل بازار سرمایه است. بر مبنای گزارشی تحلیلی که «دنیای اقتصاد» امروز منتشر کرد، برخی از سهامداران اعتقاد دارند یکی از علت‌های اصلی رکود در بخش سهام بازار سرمایه، افزایش قابل‌توجه انتشار اسناد خزانه در سال‌جاری بوده است. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد انتشار این حجم اوراق بدهی، نمی‌تواند به‌عنوان عامل اصلی رکود بازار سهام محسوب شود. در کشورهای دیگر، حجم قابل‌توجهی از این اوراق منتشر می‌شود که مستقل از حرکت شاخص بازار سهام است.