دماسنج بازار

روز بازگشایی‌ها

11:57 - 1400/01/25
با اعلام ناظر بازار، در روز معاملاتی جاری نمادهای بسیاری (20 نماد) در آستانه بازگشایی قرار دارند
روز بازگشایی‌ها

این نمادها به شرح زیر هستند:

«دبالک»، «سمگا»، «تایرا»، «سبجنو»، «فملی»، «رکیش»، «شفن»، «سغرب»، «سخرم»، «خشرق»، «وپخش»، «وبیمه»، «وتوس»، «ثفارس»، «غگل»، «قنیشا»، «وساخت»، «اتکام» و «کتوکا» هستند.

«سمگا» قیمت خورد.

 فرآیند کشف قیمت این نماد در قیمت 227 تومان و افت نزدیک به 3 درصدی به بازار بازگشت.

اما در این میان و در لحظه نگارش این خبر نماد «فملی» در آستانه قیمت 200 تومانی به همگرایی قیمت در بخش خرید و فروش رسیده است و به کشف قیمت نزدیک می‌شود. همچنین از این جمله «سبجنو» در قیمت 5899 ریال، «سغرب» در قیمت 450 تومان، «وبیمه» در قیمت 155 تومان به تعادل رسیده اند و باید دید در ادامه چه رویدادی برای این نمادها اتفاق خواهد افتاد.

«وبیمه» قیمت خورد

کش و قوس خرید  و فروش در کشف قیمت این نماد، نهایتا در قیمت 157 تومانی به تعادل رسید و این سهم با رشد نزدیک به 10 درصدی به بازار اول بورس بازگشت.

«سغرب» با افت قیمت پیشنهادی دو طرف خرید و فروش به قیمت 390 تومانی (تعادلی) رسیده است. همچنین در «شفن» قیمت 1985 تومانی، «قنیشا» در محدوده 160 تومانی و در قیمت 285 تومانی به سمت بازگشایی نزدیک می‌شوند.

همچنین «پارسان» نیز پس از اعلام ناظر بازار به این دسته اضافه شده است.

«فملی» در 201 تومان به معاملات بازگشت

ملی صنایع مس ایران نهایتا در قیمت 201 تومانی و با رشد بیش از 3 درصدی به بازار اول بورس بازگشت.

دو نماد سیمانی نیز قیمت خوردند

سیمان غرب در 3899 ریال و با رشد بیش از 5 درصدی و دیگر نماد این گروه یعنی «سبجنو» در قیمت 5899 ریال به معاملات روزانه بازار بازگشتند. این سهم نیز با این قیمت رشد 5 درصدی را به ثبت رساند.

ادامه رصد این فرآیند‌ها

کشف قیمت در «پارسان» با قیمت پیشنهادی 184 تومانی در سمت فروش و قیمت 175 تومانی در بخش خرید آغاز شد. همچنین قیمت تعادلی در «شفن» به مرز 1979 تومانی، «تایرا» به قیمت 2865 ریالی، «ثفارس» به قیمت 2088 ریالی، «وپخش» به قیمت 1496 تومانی و «قنیشا» به قیمت 1605 ریالی سوق یافته‌اند.

«پارسان» با رشد یک درصدی بازگشت

سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان در همان قیمت 184 تومانی مورد بازگشایی واقع شد تا رشد یک درصدی قیمت این سهم را در بازگشت به معاملات مشاهده کنیم. 

«تایرا» نیز قیمت خورد

سهام شرکت تراکتورسازی ایران با قیمت 2863 ریالی به معاملات بازار اول بورس بازگشت. با این رویداد رشد بیش از 2 درصدی قیمت سهم در رویه بازگشایی قابل مشاهده است.

افت قیمت تعادلی در «شفن»

همگرایی قیمتی که در نماد «شفن» پیش‌تر بدان اشاره شد، با کاهش محسوسی به مرز 1910 تومان رسید. در واقع پس از افزایش قیمت‌های پیشنهادی خرید ابتدایی در این فرآیند، حال شاهد کاهش این قیمت‌ها (و به تبع آن کمترین قیمت فروش) هستیم.

«قنیشا» با صعود خود بازگشت

وزن‌کشی عرضه و تقاضا در کشف قیمت این نماد نهایتا در همان قیمت 1605 ریالی گفته شده به انتها رسید. با این رویداد رشد بیش از 5 درصدی قیمت سهم را در بازگشت به معاملات بازار دوم بورس شاهد هستیم.

کشف قیمت دو نماد فرابورسی در آخرین لحظه

نمادهای «کتوکا» و «اتکام» در آخرین دقایق مجاز معاملات امروز، کشف قیمت خود را با موفقیت به انتها رساندند. «اتکام» در قیمت 1347 ریالی و رشد 13 درصدی و نماد «کتوکا» نیز با رشد 5 درصدی در قیمت 615 تومانی به بازار عادی فرابورس بازگشتند.

انتهای معاملات

با اتمام معاملات امروز، نمادهای «شفن» در قیمت 1900 تومان، «ثفارس» در قیمت 2069 ریال، «وپخش» در قیمت 1496 تومان، «وتوس» در قیمت 2599 ریال و «وساخت» در قیمت 2283 ریال تعادل قیمت را در دو طرف خرید و فروش به خود می‌بینند. با این توضیح بازگشایی این نمادها در روز آینده دور از ذهن نخواهد بود.

همچنین بالاترین قیمت خرید در «رکیش» در قیمت 405 تومان و بهترین قیمت پیشنهادی فروش در این نماد، 418 تومان است. این موضوع برای «خشرق» در قیمت 215 تومانی و 2198 ریالی (به ترتیب قیمت‌های خرید و فروش) و در نماد «غگل»، در قیمت 3700 تومان (خرید) و 4091 تومان(فروش) به ثبت رسیده است.