نرخ سود بین بانکی، 18 تا 19 درصد

11:56 - 1400/01/25
نرخ سود در بازار بین بانکی در شرایط فعلی در حدود 18 تا 19  درصد است.

به گفته رئیس کانون بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات متوقف نشده بلکه کاهش یافته است زیرا نقدینگی بانک‌ها به گونه‌ای نیست که بتوانند تسهیلات جدید پرداخت کنند. به همین دلیل ممکن است تا پایان سال مصوبه‌های اعطای تسهیلات ماه‌های مهر، آبان و آذر باقی مانده باشد و بانک فقط آن مصوبه‌ها را پرداخت کند. کوروش پرویزیان همچنین با اشاره به اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی همین حالا 18 تا 19  درصد است، تاکید می‌کند: دریافت اعتبار بین بانکی بیش از یک شب، دیگر بازار بین بانکی نیست بلکه پرداخت تسهیلات یا سپرده‌گذاری یک بانک در بانک دیگر است.