سرمایه «ملت» 400 میلیارد تومان می‌شود؟

11:56 - 1400/01/25
سرمایه بیمه ملت از 2 هزار و 600  ریال به 2 هزار و 850 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

روابط عمومی بیمه ملت: علیرضا ابراهیم پور؛ مدیرعامل شرکت بیمه ملت در این باره اظهار کرده است، سرمایه این شرکت بیمه‌ای با تصویب سهامداران از 2 هزار و 600 میلیارد ریال به 2 هزار و 850 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد و پس از مراحل قانونی و کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. به گفته وی برای رعایت هر چه بیشتر مقررات بیمه مرکزی و همچنین افزایش قدرت رقابتی و سطح توانگری مالی شرکت، افزایش سرمایه شرکت از 2 هزار و 850 میلیارد ریال به 4 هزار میلیارد ریال مورد تایید هیات مدیره شرکت قرار گرفته و با تصویب سهامداران در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.