چگونگی تامین مالی بنگاه‌ها از بورس

11:56 - 1400/01/25
49 درصد تامین مالی شرکت‌ها از محل آورده نقدی سهامداران بوده است.

فارس: مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار گزارشی از عرضه اوراق بهادار جدید در مدت 10 ماهه امسال از تامین 49 درصدی افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خبر داده است. همچنین سازمان بورس اوراق بهادار از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه امسال اقدام به صدور 127 مجوز افزایش سرمایه در کنار صدور دو مورد مجوز تاسیس، 4 مورد انتشار اوراق اجاره و 5 مورد انتشار اوراق رهنی، مرابحه و مشارکت کرده است. مبلغ کل مجوزهای ارایه شده به شرکت‌های سهامی عام برای افزایش سرمایه در مدت مذکور بیش از 20 هزار و 453 میلیارد تومان بوده است.

برای مشاهده متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.