دماسنج بازار

فشار فروش سد راه خودرو؟

11:47 - 1400/01/25

در گروه خودرو و ساخت قطعات که روز گذشته تقریبا تمامی نمادهای این گروه با رشد حداکثری به کار خود خاتمه دادند، همچنان شاهد افزایش تقاضا هستیم؛ هر چند این مهم در مقایسه با روز گذشته با کاهش محسوسی همراه است.  در حالی که «خگستر» در این گروه با رشد 5 درصدی قیمت خود، صف خرید بیش از 13 میلیونی را به همراه دارد، سایر نمادهای این گروه در مقایسه با روز گذشته از اقبال کمتری برخوردار هستند. امری که در خبرهای «دنیای بورس» به آن اشاره شده بود. از این جمله می‌توان به کاهش قیمت نمادهای «خودرو»، «خکاوه»، «خزامیا» و «خپارس» اشاره کرد که نسبت به شروع معاملات خود در حال حاضر روند نزولی را دنبال می‌کنند. همچنین در نماد «خاهن» که روز گذشته بارشد 5 درصدی به تابلوی معاملات بازگشته بود، صف خرید را در ابتدای معاملات این سهم مشاهده کردیم که فروش نزدیک به 6 میلیونی حقوقی‌ها در این نماد، به جم شدن صف خرید منجر شده است. باید دید در انتهای بازار، کش و قوس‌های عرضه و تقاضا در نمادهای این گروه چه سرنوشتی را برای قیمت سهم رقم خواهد زد.