سازمان خصوصی‌سازی طی اطلاعیه‌ای از تسویه بدهی مخابرات خبر داد

فروکش هیاهو مالکیت «اخابر»

11:47 - 1400/01/25
بعد از کشمکش‌های بسیار میان سازمان خصوصی‌سازی و شرکت مخابرات بر سر بدهی‌های این شرکت، سازمان خصوصی‌سازی دقایقی پیش از تسویه بدهی‌های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد. برهمین اساس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود کرده است، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.
فروکش هیاهو مالکیت «اخابر»