«کشرق» در مسیر تحقق سود 46 میلیارد تومانی

11:47 - 1400/01/25

با تصویب افزایش نرخ 25 درصدی فروش کنسانتره زغال‌سنگ از ابتدای سال 95؛ شرکت صنعتی و معدنی شمال‌شرق شاهرود می‌بایست نرخ فروش کنسانتره زغال‌سنگ کک‌شو خود را در صورت‌های مالی بگنجاند. براین اساس این شرکت می‌تواند سرفصل فروش سالانه خود را با افزایش 25 درصدی همراه کند. از آنجایی‌که این افزایش فروش بر دیگر متغیرهای عملیاتی نظیر بهای تمام شده تولید بدون تاثیر است و همچنین شرکت صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود یک شرکت تک محصولی است، تغییر یاد شده بصورت مستقیم به سود عملیاتی شرکت افزوده می‌شود.

صورت‌های مالی 9ماهه سال 95 که دقایقی پیش روی کدال قرار گرفت بدون در نظر گرفتن این تغییر نرخ صورت گرفته‌است. در حالی‌که با وضع این افزایش نرخ از ابتدای سال، شرکت قادر به ساختن سود 395 ریال به ازای هر سهم تا پایان آذر 95 است. به همین ترتیب و در صورتی‌که مطابق پیش‌بینی‌ها تولید و فروش سه ماه پایانی سال نیز محقق شود، "کشرق" می‌تواند سود 556 ریالی برای هر سهم تا پایان سال 95 بسازد. اما نکته اصلی در پرداخت این ما به‌التفاوت از طرف شرکت ذوب‌آهن اصفهان به شرکت صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود است. سهم شرکت صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود از این محل رقمی در حدود 26 میلیارد تومان است. براساس اظهارات مدیرعامل ذوب‌آهن در خصوص مشکلات نقدینگی برای پرداخت بدهی این شرکت به معادن زغال‌سنگ و نیاز ذوب‌آهن به مساعدت دولت جهت برطرف شدن این مشکلات به نظر می‌رسد سهامداران "کشرق" نباید افزایش نرخ یاد شده را بصورت نقد در محاسبات خود بگنجانند و اما و اگرهای پرداخت دولت نیز به این معادلات اضافه می‌شود.

.