دماسنج بازار

«سشرق» و «خزامیا» بازگشتند

11:46 - 1400/01/25
پس از اعلام پیام ناظر بازار مبنی بر « نماد معاملاتي شركت‌هاي سيمان شرق، «سشرق»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي و زامياد، «خزاميا»، با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 95، بدون محدوديت نوسان قيمت و با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله است»، فرآیند کشف قیمت این دو نماد آغاز شده است.

فرآیند کشف قیمت این دو نماد به شرح زیر است:

«سشرق»: در این نماد بهترین سفارش‌های فروش ابتدا در مرز 115 تومانی قابل رصد بوده است که با گذشت زمان این قیمت به 1128 ریال رسید. همچنین در سمت خرید نیز، بالاترین قیمت پیشنهادی با عبور از 105 تومان به 1068 ریال رسید.

سپس با افزایش تقاضا، قیمت تعادلی 112 تومانی را در رو طرف عرضه و تقاضا مشاهده کردیم.

سرانجام «سشرق» با همان قیمت 112 تومانی و رشد 3 درصدی به بازار بورس بازگشت.

«خزامیا»: این سهم ابتدا قیمت 1014 ریال را به عنوان بهترین قیمت فروش و 1006 ریال را به عنوان بالاترین قیمت خرید به خود دیده است. در دو طرف این کش و قوس، قیمت تعادلی 1002 ریال دیده شده که با گذشت زمان، افت این قیمت را تا مرز  999 ریال مشاهده کردیم.

با رسیدن به انتهای بازار، سرانجام این سهم با قیمت 954 ریال و افت 6 درصدی در قیمت خود به معاملات روزانه بازگشت.