دماسنج بازار

«کاذر» و «قشکر» بازگشتند

11:40 - 1400/01/25
پس از اعلام پیام ناظر بازار مبنی بر اینکه نماد معاملاتي شركت‌هاي فرآورده‌هاي نسوزآذر، «كاذر»، با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 95 و شكر، «قشكر»، با توجه به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به شهریور 95،  با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله است، فرآیند کشف قیمت این دو نماد آغاز شد.

رویه دنبال شده در این فرآیند به شرح زیر است:

«کاذر»: این نماد با گذر از قیمت 250 تومانی در بهترین سفارش‌های فروش، در حال حاضر نزول 10 تومانی را به خود دیده و بهترین قیمت مذکور، در قیمت 2403 ریال قابل رصد است. این قیمت در سمت خریدار نیز قابل مشاهده است. گفتنیست مجموع سفارش‌های فروش در مرز 8 میلیون سهم بوده و خریداران سهم بسیار کم هستند (در قیمت اشاره شده در حال حاضر 5 هزار سهم).

«قشکر»: در شروع فرآیند بهترین قیمت در سفارش‌های فروش را در محدوده قیمتی 1795 ریالی به خود دیده است که در سمت مقابل قیمت 1666 ریال بهترین قیمت خرید را به خود اختصاص داده است. با گذر زمان این موضوع در قیمت فروش 170 تومانی قابل مشاهده است؛ در حالی که خریداران قیمت بهتری را ارائه نکرده‌اند.

با ادامه روند کشف قیمت در نماد «قشکر»، شاهد افت قیمت بهترین سفارش فروش بودیم تا این نماد در قیمت 1666 ریال به بازار بازگردد. این موضوع به کاهش کمتر از یک درصدی قیمت سهم در بازگشایی اشاره دارد.

همچنین قیمت بازگشایی «کاذر» نیز در همان قیمت قبلی اشاره شده اتفاق افتاده است. قیمت 2403 ریال به افت 5 درصدی قیمت سهم در بازگشت به معاملات اشاره دارد. 

این خبر تکمیل می‌شود.